AED

geplaatst in: Geen categorie | 0

Beste leden,   Peter Koster en de vereniging hebben een AED aangekocht en deze bevindt zich bij de verbanddoos achter de bar! Binnenkort zullen de leden die zich opgegeven hebben voor een cursus reanimeren, te horen krijgen wanneer deze cursus … Vervolgd

Certificaat KNSA

geplaatst in: Geen categorie | 0

Beste leden,   Daar is hij dan het certificaat waardoor wij weer voor de komende 4 jaar gecertificeerd zijn door de KNSA.     Namens het bestuur, De Voorzitter.

Statiegeldregeling tijdelijk aangepast.

geplaatst in: Geen categorie | 0

  Beste leden, Bij de jaarlijkse incasso’s van de contributie vindt ook altijd het innen van € 15 statiegeld plaats. Dit bedrag kan iedereen terugverdienen met het invullen van een baandienst. Dit systeem heeft altijd goed gewerkt omdat er ongeveer … Vervolgd

Geen wedstrijdcommissie!

geplaatst in: Geen categorie | 0

  Beste leden, Op de ALV in januari heeft het bestuur gevraagd om vrijwilligers die een wedstrijdcommissie wilden vormen. Deze commissie kon dan minstens vijf wedstrijden per jaar organiseren zodat de leden ook door deelname aan de wedstrijden aan de … Vervolgd

geplaatst in: Geen categorie | 0

hallo beste leden,   Afgelopen 3 weken hebben onder leiding van Richard Griep de cursus Veiligheid/baancommandant plaats gevonden. In totaal hebben er 36 leden aan deze cursus mee gedaan. Nieuwe en leden die al geruime tijd schieten bij onze vereniging … Vervolgd

Interne competitie!

geplaatst in: Geen categorie | 0

Hallo Leden,   Heb je een wedstrijdkaart geschoten lever deze dan in de doos bij de computer. En meld dit tevens in je schietboekje!   De Voorzitter.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Beste leden, Namens het bestuur de beste wensen voor 2018. Gisteravond werd de algemene ledenvergadering gehouden. Deze werd druk bezocht door de leden! De punten die ingebracht zijn door de leden zullen binnenkort door het bestuur nader worden bekeken om … Vervolgd