Algemene jaarvergadering

geplaatst in: Geen categorie | 0

Op 14 januari as. houden wij van 20:00 uur tot 21:00 uur de jaarlijkse ALV.

U bent al als lid daar van harte voor uitgenodigd middels de mail.

Namens het bestuur,

De Voorzitter.