geplaatst in: Geen categorie | 0

Beste leden,

Namens het bestuur de beste wensen voor 2018.

Gisteravond werd de algemene ledenvergadering gehouden.

Deze werd druk bezocht door de leden! De punten die ingebracht zijn door de leden zullen binnenkort door het bestuur nader worden bekeken om te bezien wat we kunnen organiseren om deze punten te verwezelijken.

We hebben afscheid genomen van een aantal bestuursleden respectivelijk Arjen de Graaf deze wordt opgevolgd door Robbie Tromp. Jack Wagemans wordt opgevolgd door Harmen de Haan. Andre van Mastrigt heeft zijn functie neergelegd als secretaris en wordt daarin opgevolgd door Johannes van de Berg. Andre blijft aan als algemeen bestuurslid. Daarnaast is ondergetekende herkozen voor en 4e termijn als voorzitter.

Al met al een gezellige avond waarop een ieder genoten heeft van de nieuwjaarsborrel.

De Voorzitter.