Corona virus.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Geachte leden,

In verband met het Corona virus hebben wij als bestuur u het volgende mede te delen.
De rijksoverheid heeft een poster gepubliceerd die een ieder kan downloaden.
Hierop wordt aangeven wat je moet doen m.b.t. het corona virus.
Deze wordt uitgedraaid en zal zichtbaar op het publicatiebord worden opgehangen en de poster is hieronder geplaatst.

Verder is het voor het moment zo dat een ieder voor zichzelf en voor de ander de afweging moet maken of hij naar de vereniging komt of niet.
Bij twijfel thuis blijven!

Wij als bestuur gaan er van uit dat elk lid verstandig genoeg is om een juiste beslissing te nemen voor zichzelf en voor de ander.
Mocht vanuit de overheid te kennen wordt gegeven dat er andere verplichte maatregelingen dienen te worden getroffen zullen wij daar gehoor aan moeten geven.

Namens het bestuur,

De Voorzitter.