Hercertificering KNSA.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Donderdag 7 april is de vereniging weer voor 4 jaar gecertificeerd door de KNSA.

Richard Griep en ondergetekende hebben de vragen van de auditor beantwoord en de suggesties en verzoeken ter harte genomen ter verbetering van de bij de SV behorende documenten.

Namens het bestuur,

De Voorzitter.