Protocol Sv.

geplaatst in: Geen categorie | 0

Beste leden,

In de laatste bestuursvergadering van jl. dinsdag 19 mei hebben we een protocol opgesteld wat bij het heropenen van de SV van toepassing is.

Protocol.

a. We schieten vanaf het moment wanneer de binnen schietbanen worden vrijgegeven door de regering en de KNSA.

b. Alleen toegankelijk voor leden en niet voor introducees!

c. Er gaan maximaal 3 banen open. 

d. We hebben een agenda in ontwikkeling die voor iedereen toegankelijk zal zijn via onze web-site van de vereniging. Iedereen kan daar zijn/haar schiettijd reserveren. Geen schiettijd gereserveerd, betekend geen toegang tot de baan en tot de accommodatie.

e. De leden mogen maximaal 10 minuten voor de gereserveerde schiettijd  van te voren aanwezig zijn. Iedereen mag 20 minuten baan tijd reserveren. (incl. binnenkomst, opstellen, opruimen en baan verlaten)

f. Zodra de schutters de baan hebben verlaten, zal de Griffier de volgende 3 leden naar beneden sturen.

g. Zodra er meer dan 16 personen boven in de kantine aanwezig zijn, worden de eerst binnengekomen leden door de griffier verzocht de accommodatie te verlaten.

h. De toiletten blijven tot nader bericht gesloten. (Mits daar de passende maatrelingen op van toepassing kunnen zijn)

i. Bij het binnengaan en verlaten van de schietbaan desinfecteert u uw handen met de daarvoor door de vereniging verstrekte middelen.

j. De stoelen/krukken in de kantine blijven op de plaats staan en worden niet verschoven, er word strikt 1,5 meter afstand bewaard door iedereen. 

k. Bij het gebruik van verenigingswapens is het gebruik van rubber handschoenen verplicht en zal na inlevering het wapen gedesinfecteerd moeten worden.

Het is aan u zich als lid te conformeren aan het protocol, zodat wij als SV gecontroleerd de banen kunnen gaan openen en open houden!  Echter is dit alles pas een feit zodra de Regering en de KNSA besluiten de binnenbanen van de schietverenigingen weer te heropenen.

Namens het bestuur,

De Voorzitter.