Statiegeldregeling tijdelijk aangepast.

geplaatst in: Geen categorie | 0

 

Beste leden,

Bij de jaarlijkse incasso’s van de contributie vindt ook altijd het innen van € 15 statiegeld plaats. Dit bedrag kan iedereen terugverdienen met het invullen van een baandienst. Dit systeem heeft altijd goed gewerkt omdat er ongeveer even veel leden (inkomsten) als baandiensten (uitgaven) waren. Met de introductie van de zaterdagochtend als extra verenigingsdag, zijn de uitgaven aan statiegeld anderhalf keer zo hoog geworden terwijl de inkomsten door nieuwe leden veel minder zijn gestegen. Het bestuur heeft daarom moeten besluiten het uit te keren bedrag aan statiegeld voor dit jaar te verminderen naar € 10 per baandienst. Voor 2019 en verder zal gezocht worden naar een meer structurele oplossing.

 

 

 

Namens het bestuur,

De Voorzitter.